Kunsteducatie, Voorlichting

Voor basis- en voortgezet onderwijs geef ik Kunsteducatie workshops. Vaak kunnen scholen voor deze projecten een subsidie verkrijgen. Kunsteducatie projecten kunnen bestaan uit lessen over kunstenaars/kunststromingen of over de beeldtaal. De lessen zijn altijd praktijk gericht; zelf ervaren en doen! Ik heb inmiddels diverse projecten mogen doen op scholen waarbij kinderen individuele kunstwerken en groepswerken hebben gemaakt!

Sta je voor de klas en wil je op een creatieve manier aan de slag met pest(gedrag) of een ander onderwerp? Wil je weten hoe je tekenen kunt gebruiken in jouw werk? Op verzoek geef ik voorlichting aan klassen in het basisonderwijs en aan beroepskrachten over een specifiek thema zoals bijvoorbeeld pesten en gepest worden, rouwverwerking, afscheid nemen en doodgaan, contact maken en grenzen verkennen en respecteren. Naast uitleg ga ik aan het werk met de leerlingen. Een programma voor één of meerdere dagdelen is mogelijk.

Voor beroepskrachten

Op verzoek geef ik voorlichting over tekentherapie voor leerkrachten, hulpverleners, begeleiders van peuterspeelzalen en kinderopvang, mensen werkzaam in de uitvaartsector en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met de mogelijkheden van tekentherapie.

 

 eigenwerk-button

← Back