Voorwaarden

Wanneer u besluit dat tekentherapie voor u of voor uw kind geschikt zou kunnen zijn om te werken aan een hulpvraag dan zal de tekentherapeut een behandelovereenkomst opstellen, welke u na overleg ondertekent. Bij minderjarigen geldt dat beide ouders de overeenkomst ondertekenen.

De cliënt of de ouders van de cliënt verplichten zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut is verplicht zich te houden aan de beroepscode en het beroepsprofiel van de tekentherapeut (na te lezen op www.tekentaal.nl).

Tarieven worden jaarlijks vastgelegd en zijn na te lezen onder Tarieven en vergoedingen.

Betalingsvoorwaarden:

Een afspraak met de tekentherapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 48 uur voor de tijd van afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht.

De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen 30 dagen na datum betaald te zijn, indien dit niet contant is geschied.

Bij niet betalen binnen 30 dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1,5% rente per maand in rekening brengen.

Na 30 dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor 5 euro in rekening mag worden gebracht.

Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incasso maatregel te treffen. De kosten van de incasso komen voor rekening van de cliënt.

Overmacht aan de kant van de cliënt wordt te allen tijde met de therapeut besproken.

 

← Terug